Onderwerp : [Nieuwsbrief SP] Poster #315

Auteur : Poster
E-mail : poster@sp.nl
Datum : Vr Sep 9 15:41:34 CEST 2005


P o s t e r #315 - 9 september 2005
___________________________________

IN DEZE POSTER:
- SP lanceert Nota Popmuziek: Oorstrelend en Hartveroverend
- Compenseer hogere energielasten met extra aardgasbaten
- SP inventariseert concurrentievervalsing op de arbeidsmarkt
- Goedkope schoolboeken in drie stappen
- Brede steun voor veiligstellen gym-uren
- Barroso: "EU grondwet nergens voor nodig"
- Minister zegt toe: boetebeleid NS klantvriendelijker
- Nota Mobiliteit is keuze voor doodlopende asfaltweg
- "Compenseer werkende student voor extra kosten zorgstelsel"


SP LANCEERT NOTA POPMUZIEK: OORSTRELEND EN HARTVEROVEREND

De SP diende dinsdag in de Tweede Kamer de initiatiefnota "Oorstrelend en 
Hartveroverend" in. Tweede-Kamerlid Arda Gerkens doet hierin een elftal 
aanbevelingen voor het creëren van een beter popklimaat in Nederland. 
"Hoewel popmuziek de populairste podiumkunst is, krijgt het in het 
cultuurbeleid de minste aandacht," constateert Gerkens. "Er zijn 
succesverhalen, maar we laten zeer veel kansen liggen. Talent krijgt steeds 
meer problemen om voet aan de grond te krijgen bij podia en media."
http://www.sp.nl/nieuwsberichten/050906-sp_lanceert_nota_popmuziek_oorstrelend_en_hartveroverend.html

Muzikanten en organisaties uit de wereld van de popmuziek hebben enthousiast 
gereageerd op de popnota
http://www.sp.nl/nieuwsberichten/050908-popwereld_verwelkomt_voorstellen_sp.html

Er was deze week veel media-aandacht voor het initiatief van Arda Gerkens
http://www.sp.nl/nieuws/indemedia/


COMPENSEER HOGERE ENERGIELASTEN MET EXTRA AARDGASBATEN

De stijgende olie- en energieprijzen zijn een aanslag op de portemonnee van 
de burger. Zowel de energierekening als de benzineprijzen worden steeds 
hoger. Doordat de gasprijs is gekoppeld aan de olieprijs stijgen de 
overheidsinkomsten via de stijgende aardgasprijzen. SP-Kamerlid Agnes Kant 
stelt daarom voor dat de overheid mensen compenseert en komt met twee 
voorstellen.
http://www.sp.nl/nieuwsberichten/050907-compenseer_hogere_energielasten_met_extra_aardgasbaten.html


SP INVENTARISEERT CONCURRENTIEVERVALSING OP DE ARBEIDSMARKT

De SP is begonnen met een landelijke inventarisatie van 
concurrentievervalsing op de arbeidsmarkt die wordt veroorzaakt door de 
toestroom van Polen en andere Oost-Europeanen. SP-Kamerlid Jan de Wit: "Hun 
massale komst en behandeling werkt ontwrichtend: de Polen worden uitgebuit, 
Nederlandse werknemers worden verdrongen, en kleine ondernemingen en 
zelfstandigen worden steeds vaker uit de markt geduwd. Wij willen helder 
zicht op de problemen die worden veroorzaakt door de extreme liberalisering 
van de arbeidsmarkt." Er is een meldpunt geopend op de website:
http://www.sp.nl/enquetes/concurrentievervalsing/


GOEDKOPE SCHOOLBOEKEN IN DRIE STAPPEN

De SP lanceerde woensdag een stappenplan om snel het probleem van de almaar 
stijgende kosten van schoolboeken aan te pakken. Onderwijsspecialist Fenna 
Vergeer wil de BTW op leermiddelen afschaffen, stimuleren dat lesmethodes in 
eigen beheer worden ontwikkeld en uiteindelijk scholen boekenpakketten 
gratis laten verstrekken. De drie onderdelen van het plan krijgen steun uit 
verschillende hoeken.
http://www.sp.nl/nieuwsberichten/050907-goedkope_schoolboeken_in_drie_stappen.html


BREDE STEUN VOOR VEILIGSTELLEN GYM-UREN

De SP krijgt brede steun in de Kamer voor haar voorstel om het aantal uren 
gymnastiek veilig te stellen. Dat bleek vandaag in het overleg met minister 
Van der Hoeven. Een SP-voorstel voor verhoging naar 3 uur per week heeft in 
ieder geval de steun van VVD. Van der Hoeven wil de verplichte uren voor 
gymnastiek in het voortgezet onderwijs afschaffen en ook in het 
basisonderwijs onbevoegde leraren les laten geven.
http://www.sp.nl/nieuwsberichten/050909-brede_steun_voor_veiligstellen_gym_uren.html

De SP wil de veiligheid van de gymles vergroten met behulp van meer 
vakdocenten, betere faciliteiten en meer kennis over veiligheid.
http://www.sp.nl/nieuwsberichten/050907-investeer_in_kwaliteit_en_veiligheid_bewegingsonderwijs.html


BARROSO: "EU GRONDWET NERGENS VOOR NODIG"

Tijdens een bezoek aan Polen verklaarde de voorzitter van de Europese 
Commissie, Barroso, dat de EU sinds de uitbreiding gewoon functioneert en de 
grondwet in wezen niet gemist wordt. SP Europarlementariër Erik Meijer is 
blij met dit voortschrijdend inzicht: "Die grondwet is daarmee definitief 
een achterhaald document, een compliment voor de Franse en Nederlandse 
NEE-stemmers."
http://www.sp.nl/nieuwsberichten/050909-barroso_eu_grondwet_nergens_voor_nodig.html


MINISTER ZEGT TOE: BOETEBELEID NS KLANTVRIENDELIJKER

Het nieuwe boetebeleid per 1 oktober van de NS zal klantvriendelijker worden 
dan aanvankelijk was gepland. Dit heeft de minister toegezegd op aandringen 
van de SP. Welwillende reizigers die zich vooraf bij de conducteur melden 
hoeven geen boete van 35 euro te gaan betalen.
http://www.sp.nl/nieuwsberichten/050908-minister_zegt_toe_boetebeleid_ns_klantvriendelijker.html


NOTA MOBILITEIT IS KEUZE VOOR DOODLOPENDE ASFALTWEG

Uit de Nota Mobiliteit van het kabinet blijkt dat de regering zich blind 
staart op asfalt. De SP betreurt het dat er nog steeds geen keuze wordt 
gemaakt voor het beprijzen van het autogebruik. SP-Kamerlid Arda Gerkens: 
"Het beleid van minister Peijs is onevenwichtig. Ze trekt veel geld uit voor 
asfalt, maar geen cent om het gebruik van openbaar vervoer te stimuleren. We 
blijven de komende jaren dus vooral voortmodderen op de doodlopende weg van 
almaar meer autoverkeer."
http://www.sp.nl/nieuwsberichten/050908-nota_mobiliteit_is_keuze_voor_doodlopende_asfaltweg.html


"COMPENSEER WERKENDE STUDENT VOOR EXTRA KOSTEN ZORGSTELSEL"

SP-Kamerlid Agnes Kant wil dat studenten die werken gecompenseerd worden 
voor de lastenverzwaring die wordt veroorzaakt door invoering van het 
zorgstelsel. Zij mogen niet de dupe worden van de nieuwe zorgwet. Volgens de 
Landelijke Studenten Vakbond en vakbond de Unie gaan werkende studenten er 
flink op achteruit.
http://www.sp.nl/nieuwsberichten/050908-compenseer_werkende_student_voor_extra_kosten_zorgstelsel.html


EN ER WAS NOG VEEL MEER NIEUWS DEZE WEEK:

- Feestelijke demonstratie voor behoud publieke omroep
- SP lanceert multicultureel zaalvoetbalteam
- Geen uraniumverrijking in Iran, dus geen kwestie voor Veiligheidsraad
- 'Schandalig dat VVD en CDA smeergeld aftrekbaar willen houden'
- EP stemt tégen gelijke gezondheidszorg voor mannen en vrouwen
- Herindeling Sassenheim, Voorhout en Warmond sneuvelt mogelijk in de Eerste 
Kamer

http://www.sp.nl/nieuws/nwsoverz/